За AxFlow

За състав и вискозитет...

AxFlow обслужва отрасъл, в който протичат процеси и системите трябва да фунцкионират без прекъсване. Спирането на работата е скъпо и неприемливо.

Ние сме водещ доставчик на помпи в Европа и  ноу-хау за помпи в процесната индустрия. Възнамеряваме да запазим тази позиция и занапред, като работим постоянно над това да доставяме най-доброто на нашите клиенти.   

Основана през 1989 AxFlow винаги се е стремила на първо място да задоволи нуждите на европейската процесна индустрия.
Ние сме представители на световни водещи производители, нашите клиенти ни оценяват заради компетентността ни в областта на флуидите, доставяме бързо и надеждно и предлагаме широка гама от технически услуги.

Целта ни е да задоволим местните потребности на нашите индустрии, докато същевременно предлагаме централен склад действащ в цяла Европа включително и обслужване на клиенти.

Chocolate flow bottom