Помпи и системи

за производство на торове

В производствения процес има няколко критични контролни точки, където
различните флуиди се изпомпват, смесват и филтрират. Твърде често
ролята на тези приложения се подценява.
За да получите най-доброто от вашия процес, всички отделни части
трябва да работят в хармония. В таблицата, която виждате са показани всички критични точки отбелязани с червен символ и знака за внимание. Всички помпи трябва да бъдат подбрани много внимателно с оглед на конструктивните материали и тяхната химическа или абразивна устойчивост. Важно е също така да се вземе под внимание и взривоопасните зони във вашето производство.