Помпи и системи

за производството на почистващи препарати

Използвате ли правилната помпа за всяко приложение ?

В производството на почистващи от основно значение са помпите за точно дозиране на различните флуиди. Голямата част от флуидите са високовискозни и по правило се използват обемни помпи както за трансфера така и за циркулацията и дозирането. Помпите за трансфер на гъстите флуиди биват лобни и шнекови. За дозирането се използват зъбни помпи с висока точност или дозиращи бутални помпи.  

Миксери за смесване

Миксери за смесване и разбъркване