Помпи и системи за

производство на лепила

Основните помпи при производството на лепила са зъбни и пневматични помпи.

Зъбните помпи за идеални за трансфер, циркулация и дозиране на реагентите използвани при този вид производство. Дозиращи помпи се изплзват за точното следене на PH нивата в отделните реактори.

Помпи за лепила

Готови сиситеми за смесване и дозиране