Помпи и системи за

производство на пластмаси

В производството на пластмаси и продукти с полимеризация се използват различни видове помпи от всички видове тъй като флуидите са различни като вискозитет и абразивност.

Използват се зъбни и лобни индустриални помпи за трансфер и дозиране на вискозните продукти. Дозиращи помпи за дозирнето на реагентите към реакторите. перисталтични помпи там където флуидите са изключително абразвни. Шнекови помпи също така могат да се използват почти на всички позиции.

Дозиращи помпи за лепила