Помпи и системи за

оцветяващи пигменти

За производството на оцветяващи пигменти от осбенно занчение са надежността на миксерите и точното дозиране на различните съставки.

Предалгаме миксери за разбъркване и смесване на реагентите във реакторите както и изключително акуранти дозиращи помпи.

Системи за дозиране