Помпи за обработка на вода

Обработка на питейна и мръсна вода

AxFlow предлага помпи за целия процес по пречистването и обработката на питейна и мръсна вода

Помпи за водоснабдяване  и обработка на вода.

Предлагаме помпи за дозиране на:
натриев хипохлорит, натриев сулфит, железен хлорид, полимери, алуминиев сулфат, сода каустик, вар, амоняк, сярна киселина, водороден прекис, с активен въглен

Помпи за трансфер на първични и вторични утайки.

Дробилки за защита на потопяеми и винтови помпи.