POLYTECH

Напълно автоматизирана система за дозиране на полиелектролит

Top

Polytech е напълно автоматизирана система за дозиране на полимер.Всички функции като дозирането, предварителната подготовка и набъбването на полимера се контролират от една напълно автоматизирана система.

Резервоарът е разделен на различни секции за подготовката, смесването и съхранението на полимера. Нивомерите на последната секция включват и изключват системата.

Top

Сухи полиелекторлити 

Сухият материал/ гранулата се дозира от съд който е над системата, посредством захранващ шнек към първият резервоар. В тази секция полиелектролита се намокря за да се постигне максимална ефективност. 

Течен Полиелектролит

За течния електролит фокусът е върху разреждането на концентрата максимално бързо. Течният електролит се дозира в миксиращ съд и се разбърква посредством високоскоростен миксер и благодарение на дозираща помпа.  

Принцип на функциониране

При нужда (ниско ниво в дозирашия съд) се включва подаването на вода.

Top
  • Доказана ефективност
  • Максимално овлажняване (висока ефективност)
  • Лесно обслужване
  • Компактна модулна конструкция
  • Лесно инсталиране
  • Много добра цена
  • Конструкция по ваше задание

Top