Помпи

PDpump Ние предлагаме различни видове помпи и помпено оборудване за да посрещнем конкретните нужди на вашето производство. Можете да разгледате нашите продукти по-долу.

Ако не сте сигурни каква помпа да изберете, нашият експертен екип от опитни инженери ще ви предостави необходимата техническа консултация.

Помпите ни намират приложение в редица индустрии, сред които са:

 • нефтохимическа
 • химическа
 • хранително-вкусова
 • фармацевтична
 • минно дело
 • козметична
 • целулозно-хартиена
 • води и отпадни води, ВиК и ПСОВ
 • научноизследователска и развойна дейност (НИРД)
 • строителство
 • керамична
 • метали и неметали