Бутални и плунжерни помпи от AxFlow

Piston pump icon large Бутални и плунжерни помпи за приложения с високо налягане и нисък дебит

Буталната помпа притежава възвратно постъпателно бутало. Буталото е свързано към напречна глава към колянов вал, което осигурява възвратно-постъпателното движение. Когато буталото се изтегли, течността се издърпва в цилиндъра с помощта на входния възвратен клапан. Когато буталото се задвижи напред, входният възвратен клапан се затваря и течността се избутва извън изходния контролен клапан.

Буталото се движи в кутия с уплътнителна набивка, която обикновено е снабдена с О-пръстени, които уплътняват буталото.

Тези бутални и плунжерни помпи осигуряват решение, което може да се използва обикновено за приложение с високо налягане и нисък дебит.

AxFlow България предлага следните видове бутални и плунжерни помпи: FMC Simplex, Duplex, Triplex и Quintuplex.

Top

FMC Бутални и Плунжерни помпи

FMC Technologies Pump са бутални помпи доказали се във времето от 1884г.

Top
Производител Продукт
Производител Продукт
FMC
FMC