Бутални и плунжерни помпи от AxFlow

Piston pump icon large Бутални и плунжерни помпи за високо налягане

Буталната помпа притежава възвратно постъпателно бутало. Буталото е свързано към напречна глава към колянов вал, което осигурява възвратно постъпателното движение. Когато буталото се изтегли, течността се издърпва в цилиндъра с помощта на входния възвратен клапан. Когато буталото се задвижи напред, входния възвратен клапан се затваря и течността се избутва извън изходния контролен клапан.

Буталото се движи в кутия с уплътнителна набивка, която обикновено е екипирана с о-пръстени които да уплътнят буталото.

Тези бутални и плунжерни помпи осигуряват решение, което може да се използва обикновено за приложение с високо налягане и нисък дебит.

FMC Simplex, Duplex, Triplex и Quintuplex бутални и плунжерни помпи са налични и се предлага от AxFlow България.

Top

FMC Бутални и Плунжерни помпи

FMC Technologies Pump са бутални помпи доказали се във времето от 1884г.

Top
Производител Продукт
Производител Продукт
FMC
FMC