SandPIPER II™ серия (от метал)

Стандартният конструктивен ред на Sandpiper от метал...
Top

Частите на тази помпа SandPIPER  II™ в контакт с продукта са от алуминий, сив чугун, висококачествена стомана или хастелой С. Те предлагат отлични характеристики на засмукване при течности без примеси с ниски до високи вискозитети.

 

Мембранни материали например от Buna, EPDM (етилен-пропилен-диен-мономер),  PTFE (политетрафлуоретилен), неопрен, витон или сантопрен дават възможност за широк спектър от приложения.  

Възможност да се закупи с детектори за пробив

Всички ATEX модели са сертифицирани!

Актуални модели:

 • E02 Метал
 • S05 Метал
 • S1F Метал
 • S15 Метал
 • S20 Метал
 • S30 Метал
Доставчки: Sandpiper
Top

Технически данни

Максимален дебит

около 53 m³/h

Максимален противонатиск

около 8,6 bar

Максимална температура

около 100 °C

Максимален вискозитет

около 22.000 mPas

Максимален размер на твърди вещества

около 9,5 mm

Размер при свързване

1" до 3"

Top
 • Напълно затворено изпълнение
 • Външно достъпна система за регулиране на въздуха ESADS – гарантира работа без блокиране!
 • Без механично или динамично валово уплътнение
 • При работа на сухо не се нанася вреда
 • Самозасмукваща
 • Фланец – изпълнения при запитване

Top