Ексцентър-шнековата помпа на Мono е много подходяща за транспорт на абразивни, вискозни и натоварени с твърди частици среди.