Mono Compact C-типово изпълнение

Конкурентно оправдани ексцентър-шнекови помпи в компактна конструкция и максимална характеристика на изпомпване.

Top

Новото типово изпълнение Compact C е разработено от Mono, за да Ви предостави на разположение възможно най-компактната и най-сигурната помпа за Вашите максимални изисквания. Доставя се от стомана или сив чугун. За шлам-приложения с високо съдържание на суха субстанция на разположение е квадратна фуния на входа.

Top

Технически данни Максимален дебит Около 290 m³/h Максимален противонатиск Около 24 bar Максимална температура Около 100 °C Предимства Специфичните характеристики включват добри засмукващи възможности на повече от 8м, високо възпроизвеждане на дебита и вариращи честоти на въртене за дозиращи приложения. Капсулирани шарнирни болтове осигуряват сигурни приложения и дълга продължителност на живот. Налице е многообразие от материали за ротора и статора за най-различни приложения. Покрития за ротора увеличават абразивоустойчивостта и намаляват поддръжката. Специални редукторни и моторни връзки улесняват монтажа на помпата.

Top