Перисталтични (шлаухни) помпи

В почти всички индустриални сегменти има трудни приложения на помпите, при които е необходимо най-голямо старание, в производствените отвеждания и в боравенето със замърсени среди. 

Перисталтичната помпа е първият избор при: 

  • Абразивни, корозионни или агресивни среди 
  • Висококачествени съответно изключително чисти течности 
  • Флуиди чувствителни на отрязване 

Перисталтичните помпи нямат вентили или уплътнения и тъй като само вътрешната страна на маркуча докосва флуида, не съществува опасност помпата да замърси течностите или обратното -  течностите да замърсят нея!

Тъй като са лесни за инсталиране,обслужване и поддържане, този вид помпи са с най-голям потенциал за нови приложения!

  • Няма замърсяване на помпата или флуида
  • Идеални за шлам и вискозни, чувствителни и агресивни среди
  • Лесни за инсталиране и обслужване, евтини за поддържане 
  • Дизайнът на помпата предотвратява обратния приток на продукта
  • Голям избора на маркучи съответно материали за маркучи включително индустриални, медицински и годни за хранителни продукти

Широката гама от помпи изпълнява всички изисквания за процеси във всички индустрии, от най-трудните производствени отвеждания до най-прецизните изследователски задачи.

Над един милион продадени помпи изтъкват качествата на помпите спестяващи време и разходи!

Top

Mono Compact C-типово изпълнение

Конкурентно оправдани ексцентър-шнекови помпи в компактна конструкция и максимална характеристика на изпомпване.

Bredel DuCoNite

Перисталтичаната помпа Watson-Marlow Bredel DuCoNite е отговорът на всички агресивни течности и приложения.

Watson Marlow Серия 500

Най-добрата помпа за перфектно дозиране при високо налягане, при индустриални и хигиенични приложения.

Watson Marlow Серия 600

Идеалнатаперисталтична процесна помпа за средни дебити за индустриални и хигиенични приложения с пълна функционалност на CIP (почистване...

Watson Marlow Серия 700

Помпи за приложения с по-високи дебити в индустриалната и хигиеничната сфера със защитен стандарт IP66.

Мобилна перисталтична помпа PPSU

Помпа подходяща за вземане на проби и утайки от канали, шахти, реки, езера и др.

Дебит (l/min):

max. 4,4

Налягане...

Top
Производител Продукт
Производител Продукт
Mono Шнекови и винтови помпи
Compact C
Bredel
Bredel DuCoNite
Watson Marlow
Watson Marlow Серия 500