Перисталтични (шлаухни) помпи

Перисталтичната помпа е първият избор за пренос на: 

  • Абразивни, корозионни или агресивни флуиди;
  • Чисти/стерилни течности;
  • Флуиди, чувствителни на срязване;
  • Суспензии и флуиди с високо съдържание на твърди частици.

Перисталтичните помпи нямат вентили или уплътнения и тъй като само вътрешната страна на маркуча докосва флуида, не съществува опасност помпата да замърси течностите или обратното - течностите да замърсят нея.

Тъй като са лесни за инсталиране, обслужване и поддръжка, този вид помпи са с най-голям потенциал за нови приложения.

  • Няма замърсяване на помпата или флуида;
  • Подходящи за шлам и вискозни, чувствителни и агресивни течности;
  • Лесни за инсталиране и обслужване, евтини за поддръжка;
  • Дизайнът на помпата предотвратява обратния приток на продукта;
  • Голям избор на маркучи, съответно материали за маркучи, включително индустриални, медицински и подходящи за хранителни продукти.

Широката гама от помпи изпълнява всички изисквания за технологични процеси във всички индустрии - от най-трудните производствени до най-прецизните изследователски задачи.

Над един милион продадени помпи доказват техните качества, спестяващи време и разходи.

Top

Mono Compact C-типово изпълнение

Конкурентно оправдани ексцентър-шнекови помпи в компактна конструкция и максимална характеристика на изпомпване.

Bredel DuCoNite

Перисталтичаната помпа Watson-Marlow Bredel DuCoNite се използва за пренос на агресивни течности.

Watson Marlow Серия 500

Най-добрата помпа за перфектно дозиране при високо налягане, при индустриални и хигиенични приложения.

Watson Marlow Серия 600

Идеалнатаперисталтична процесна помпа за средни дебити за индустриални и хигиенични приложения с пълна функционалност на CIP (почистване...

Watson Marlow Серия 700

Помпи за приложения с по-високи дебити в индустриалната и хигиеничната сфера със защитен стандарт IP66.

Мобилна перисталтична помпа PPSU

Помпа подходяща за вземане на проби и утайки от канали, шахти, реки, езера и др.

Дебит (l/min):

max. 4,4

Налягане...

Top
Производител Продукт
Производител Продукт
Mono Шнекови и винтови помпи
Compact C
Bredel
Bredel DuCoNite
Watson Marlow
Watson Marlow Серия 500