Watson Marlow Серия 100

Малка и компактна перисталтична помпа за силиконови маркучи.

Top

Watson Marlow Серия 100 е едноканална помпа, която е най-подходяща за малки дебити.

Ръчно/автоматично контролируема, устойчиви и вариращи честоти на въртене.

Брошура:
Sci-Q - Pumpen der Serie 100

Желаете ли да научите повече?
Посетете официалния сайт на Watson Marlow:
Watson Marlow 100 Series Low-Flow Pumps

Доставчки: Watson Marlow
Top

Основна информация:

 • Дебити от 1 μl/min до 53 ml/min
 • Бърза и лесна смяна на маркуча
 • Ръчно, външно и TTL-управление

Типични сфери на приложение:

 • Изграждане на съоръжения
 • Рудници и мини
 • Химия
 • Печат и опаковане
 • Изследване
 • Керамика
 • Хранителни продукти и напитки
 • Производство на комплектно оборудване ОЕМ
 • Хартия и целулоза
 • Фармацевтика и биотехника
 • Пигменти и лакове
 • Обработване на вода и отпадъчни води
Top

Прецизен двигател с постоянен ток с импулсно-модулирано управление и незабавно превключване автоматично/ръчно.

По избор две работни напрежения. Оборудвана с помпен накрайник 102R, бърза смяна на силиконовите маркучи.


Top