Eclipse от Pulsafeeder

Неметална индустриална зъбна помпа

Помпите Eclipse са изцяло неметални, зъбни в външно зацепване и магнитен съединител. Използват се като дозираща и трансферираща помпа за изключително агресивни флуиди.

Основното им преимущество е че нямат пулсации при потока и могат да се използват дори при -40 градуса

Eclipse logo