Pumper Parts

Pumper Parts е доставчик на качествени резервни части като мембрани, клапани и разпределители за пневматични мембранни помпи ARO©, Wilden©, Yamada© и Sandpiper. Всички резервни части предлагат същото и дори по-високо качество от оригиналните резервни части.

Pumper Parts Logo