Watson Marlow перисталтични помпи

Watson Marlow Bredel Перисталтични лабораторни и индустриални помпи

Перисталтичните помпи изпълняват изискванията за процеси във всички индустрии, от най-трудните производствени отвеждания до най-прецизните изследователски задачи.

В почти всички индустриални сегменти има трудни приложения на помпите, при които е необходимо най-голямо старание, в производствените отвеждания и в боравенето със замърсени среди. 

Перисталтичната помпа е първият избор при:

  • Абразивни, корозионни или агресивни среди 
  • Висококачествени съответно изключително чисти течности 
  • Флуиди чувствителни на отрязване 

Перисталтичните помпи нямат вентили или уплътнения и тъй като само вътрешната страна на маркуча докосва флуида, не съществува опасност помпата да замърси течностите или обратното -  течностите да замърсят нея!

Тъй като са лесни за инсталиране,обслужване и поддържане, този вид помпи са с най-голям потенциал за нови приложения!

  • Няма замърсяване на помпата или флуида
  • Идеални за шлам и вискозни, чувствителни и агресивни среди
  • Лесни за инсталиране и обслужване, евтини за поддържане 
  • Дизайнът на помпата предотвратява обратния приток на продукта
  • Голям избора на маркучи съответно материали за маркучи включително индустриални, медицински и годни за хранителни продукти

Широката гама от помпи Watson Marlow   изпълнява всички изисквания за процеси във всички индустрии, от най-трудните производствени отвеждания до най-прецизните изследователски задачи.

Над един милион продадени помпи изтъкват качествата на помпитеWatson Marlow  спестяващи време и разходи!

Watson Marlow Group Logo

Продукти от този производител

Watson Marlow OEM Серии

Watson Marlow е най-известният световен производител на перисталтични помпи за OEM приложения (производство на комплектно оборудване),...

Watson Marlow Индустриална серия

Помпи за химически или физически трудни приложения!

Watson Marlow Помпени маркучи

Маркучите Watson-Marlow се произвеждат от осем вида материали и над 40 размера. Поради това за различни химикали и други среди следва...

Watson Marlow Серия 100

Малка и компактна перисталтична помпа за силиконови маркучи.

Watson Marlow Серия 120

Малка – несложна – прецизна -> Новата перисталтична помпа 120 за биофармация, наука, изследване и производство на комплектно оборудване е...

Watson Marlow Серия 200

Много компактна едноканална или многоканална перисталтична помпа за работни приложения.

Watson Marlow Серия 300

Сила и мощност за лабораторията.

Watson Marlow Серия 400

Лабораторни помпи за научно изследване и развитие.

Watson Marlow Серия 500

Най-добрата помпа за перфектно дозиране при високо налягане, при индустриални и хигиенични приложения.

Watson Marlow Серия 600

Идеалнатаперисталтична процесна помпа за средни дебити за индустриални и хигиенични приложения с пълна функционалност на CIP (почистване...

Watson Marlow Серия 700

Помпи за приложения с по-високи дебити в индустриалната и хигиеничната сфера със защитен стандарт IP66.

Watson Marlow Серия 800

Хигиенична помпа с цялостна CIP и SIP функционалност за големи дебити.

Мобилна перисталтична помпа PPSU

Помпа подходяща за вземане на проби и утайки от канали, шахти, реки, езера и др.

Дебит (l/min):

max. 4,4

Налягане...