AxFlow Пълно обслужване – цялостен пакет

Групата AxFlow си поставя за цел развитието на услуги, изразени в идеята за „непрекъснат поток” (fluidity.nonstop). Това означава: AxFlow е до Вас от фазата на проектиране до пускането в експлоатация, техническа поддръжка и ремонт на помпеното оборудване.

Предварителна консултация…

AxFlow предлага помощ при избора на най-ефикасното и целесъобразно решение за пренос на флуиди още в ранната фаза на проектиране чрез опитни и практически ориентирани техници и инженери. Към това спада естествено и съблюдаването на аспектите за безопасност като например „ATEX“ или”Техническото ръководство за поддържане на въздуха чист” или съчетаването на измерителна, контролна и регулируема техника.   

Много повече от помпа…

Ние не се ограничаваме само върху определеното решение за помпа, защото AxFlow  предлага и целесъобразните допълнения като например тръби или шлаухове, филтри, вентили, честотни преобразуватели или уреди за измерване на дебита. По желание съставяме и цялостно решение по мярка като стационарни и мобилни агрегати. 

И това е само началото…

По-нататък AxFlow предлага квалифицирана помощ при пускането в експлоатация на своите продукти. Ние сме до Вас от фазата на проектиране до пускането в експлоатация, техническата поддръжка и нуждата от ремонт. Това е валидно особено при експлоатацията на пробните помпи, които предлагаме под мотото „Продажба или връщане”.

Ние поддържаме Вашето производство непрекъснато…

Ние се грижим за безпрепятственото функциониране на вашите помпени агрегати, предоставяйки навременна помощ посредством договори за сервизно и техническо обслужване. Сигурност чрез превенция. Още едно предимство на AxFlow е европейският централен склад на компанията в Холандия с 85% наличност на резервни части със срок на доставка - 48 часа.

И за всеки случай: използвайте ремонтните услуги на AxFlow.     

Ние улесняваме Вашата работа…

AxFlow е винаги до Вас като специалист по помпите с богат опит при ремонт и поддръжка. Дали на място във Вашия завод, или в нашите точки за обслужване – ние координираме централно и бързо нашите специалисти за възможно най-доброто и най-ефективното откъм разходи привеждане в изправност на Вашите помпени агрегати.

AxFlow обслужване (PDF)

от фазата на проектиране до пускането в експлоатация, техническа поддръжка и ремонт на помпеното оборудване

Избран продукт

Mono Compact C-типово изпълнение

Конкурентно оправдани ексцентър-шнекови помпи в компактна конструкция и...

Зъбни помпи с вътрешно зацепване за тежки натоварвания - Viking

Зъбните помпи с вътрешно зацепване за тежки натоварвания от Viking се използват ...

Waukesha MDL - хигиенична помпа

Помпите на Waukesha от серия MDL са ценово изгодни лобни помпи със здрава...

Waukesha Universal I Серия

Помпите на Waukesha са помпите които решават най-много проблеми при почти...