Консултация

Consultancy
Консултация - като експерти в приложението на помпеното оборудване, предлагаме индивидуална консултация при избор на помпа. Посещения на място или разговор по телефон относно спецификите на Вашия производствен процес и необходимото помпено оборудване.