Обучение

на персонал

Training_2

Обучение на персонал
 - Ние предлагаме обучение на Вашия персонал за работа с оборудването,  което предлагаме. Познаването на процесите е от изключителна важност за надежната работа на машините.