Инженеринг на помпени сиситеми

Предлагаме готови помпени системи

Systems design_2
Инженеринг на помпени системи - Нашите специалисти използват най-съвременните CAD софтуери. Подходжаме с внимание към всяка една помпена система и избираме най-добрите компоненти. Предлагаме дозиращи системи, дозиращи станции, станции за дозиране на полимер, смесване и дозиране в поток и други по ваше задание.

Повече за AxFlow Systems