Поддръжка и ремонт на помпи

Цялостна поддръжка на вашето помпено оборудване

Maintenance and repair

Сервизна програма на AxFlow

Удовлетворението на клиента е ключов елемент в нашия дългосрочен бизнес план, залегнал в основата на нашата концепция за цялостния пакет на следпродажбеното обслужване. Ние не само доставяме помпи, но и се грижим за оборудването по време на работата му, за да осигурим неговата безпроблемна експлоатация. Техническото обслужване на редовни мониторингови интервали е важен принос за дълготрайния живот на оборудването и непрекъснатия процес на вашето производство. За тази цел сме разработили сервизна програма в три основни стъпки.

1. Безплатно следпродажбено посещение от наш сервизен инженер в удобно за вас време. Посещението има за цел да се наблюдава работата на помпата, да се определят основните работни параметри, като температура, налягане и други.

2. Превантивен сервиз и обслужване. В зависимост от договорените условия между AxFlow и клиента, с оглед на марката и модела на помпата, ние предлагаме превантивно сервизно обслужване. Това включва диагностика и технически предписания към продукта. Целта на превантивния сервиз е избягването на така нежеланите и скъпоструващи аварии.

3. Авариен сервиз и обслужване. Благодарение на мобилността на техническите сътрудници на AxFlow и съвременното оборудване, ние сме в състояние да реагираме изключително бързо в аварийна ситуация. В зависимост от нуждите на клиента, ремонтът може да бъде извършен на място или в нашата сервизна база. Оригиналните резервни части и консумативи гарантират 100% качество на обслужването.

Разгледайте  и изтеглете новата брошура за сервизната дейност на AxFlow България >> Брошура: поддръжка и ремонт на помпено оборудване | AxFlow