Chemický a petrochemický průmysl, výroba detergentů a kosmetiky

Většina aplikací a procesů v chemickém průmyslu si vyžaduje kvalitní engineering, specifická provedení čerpadel, dávkovacích a čerpacích systémů, které dopravují, dávkují, vzorkují i rozprašují obtížně čerpatelné, agresivní, abrazivní a viskozní kapaliny.

AxFlow "Know How"

 • stáčení, procesní čerpání, transfer mezi zásoníky surovin a finálních produktů
 • přesné dávkování, rozplňování do finálních balení a vysokotlaké injektáže produktů
 • transfer chemicky agresivních kapalin bez úkapů
 • doprava a filtrace abrazivních past a krystalických roztoků
 • vzorkování a procesní čerpání ropných produktů v destilačních procesech
 • dávkování aditiv a vstřikování polyolu a isokyanátu do forem při výrobě plastických hmot
 • stáčení a doprava disperzí a lepidel
 • aminové filtry pro kyselé vypírky plynů a ropných frakcí
 • odčerpávání kapalin z vakua 
 • odčerpávání záchytných jímek

Splňujeme:
Vysoká životnost s minimálními požadavky na servis spolu se 100 % vyloučením rizika kontaminace (bezúkapovost čerpadel).

Máme řešení pro:

 • kyseliny a louhy
 • mořící roztoky
 • titanová pasta
 • tekutá síra
 • krystalické suspenze
 • chlornan sodný
 • močovina
 • pesticidy
 • suspenze PVC
 • PU živice
 • lepidla
 • UV stabilizátory
 • latex
 • pryskyřice
 • metanol
 • vodou ředitelné a syntetické barvy
 • pigmenty
 • černouhelná smola
 • asfalt
 • parafín
 • aditiva
 • LAS/HLAS pasta
 • parfémy
 • masti
 • suspenze namletého vápence