Výroba stavebních hmot, stavebnin a těžební průmysl

Výroba stavebnin, keramických hmot, barev, lepidel,… klade vysoké nároky na konstrukční provedení. Tím je specifická, neboť se většinou jedná o velmi abrazivní, nebo viskozní produkty, které způsobují vysoké opotřebení částí čerpadel.

Pigment 8600723

 

AxFlow "Know How"

 • přečerpávání keramických suspenzí v procesech konti-mletí a plnění forem
 • filtrace keramických hmot na pásových filtrech a při plnění kalolisů
 • dávkování barev a nástřik glazur
 • doprava suspenzí na rozprachové sušárny
 • dávkování pigmentů do perlových mlýnů, stáčení a dávkování disperzí i finálních nátěrových hmot a barev
 • dávkování abrazivních suspenzí, pigmentů a aditiv při výrobě střešních krytin
 • recyklace využitelných odpadů z výroby a ekologická likvidace odpadních vod

 

fluidity nonstop logo paprika

Hlavní produkty

 

 

Máme řešení

 • abrazivní jíl
 • kaolín
 • písek
 • křemelina
 • magnezit
 • keramická šlika a hmota
 • ostřivo
 • glazura
 • barva – pigment
 • hliníkový prášek
 • ztekucovadlo
 • peroxid vodíku
 • cementová kaše
 • cemento-vláknová kaše
 • lepidlo
 • pojivo
 • brusná pasta
 • leštící pasta
 • akrylátový tmel
 • aditivo do betonu
 • silikonový tmel
 • disperze
 • flokulant
 • odpěňovač
 • fasádní barva
 • interiérová barva
 • vodní sklo