Úprava a čištění pitné a odpadní vody

Výroba pitné vody a čištění průmyslových i komunálních odpadních vod přináší celou řadu požadavků na čerpání nehomogenních roztoků s abrazivními, vláknitými i kusovými podíly. Důraz je kladen na kombinaci spolehlivosti a ceny čerpadel.

CH-waste-abraz-small

 

AxFlow Know-How:

 • kompletní stáčecí a dávkovací čerpadla pro kyseliny a louhy 
 • čerpadla pro plnění a vyprazdňování kalolisů 
 • dávkování polyflokulantu a abrazivního vápenného mléka
 • systémy pro udržování konstantní hodnoty pH
 • čerpání a filtrace biologických a průmyslových kalů
 • zařízení pro úpravu kalových vod - česla, potrubní a kanálové drtiče a macerátory
 • čerpadla pro filtrace a ultrafiltrace

fluidity.nonstop logotype chocolate brown

Produkty segmentu

 

 

 

Máme řešení

 • primární kal
 • sekundární kal
 • odvodněný kal
 • chemicky agresivní kalová voda odpadních jímek
 • s pevnými kusy a abrazí
 • automatická výroba polymerního flokulantu
 • vápenné mléko
 • chlorid železitý
 • odpěňovač
 • flotační pěna
 • odpady z jatek a kuchyní