Mono F Muncher

Mono F-Muncher er en heavy duty neddeler, ideel for reduktion af bulk, neddeling af organisk materiale, plast, dåser m.m.

Top

F-Muncherens driftsprincip er baseret på uafhængige drivaksler som yder et stort drejningsmoment og størrelsen af partikler er afhængige af størrelsen på knivene.

Muncheren kan leveres med "hopper" eller slidske for at hjælpe produktet ind i maskinen.

F-Muncheren er med succes blevet installeret i biogasanlæg for at neddele organisk affald med et mere homogent affald som resultat. Dette giver højere gasproduktion til gavn for kombinerede varme og el-systemer og samtidig reduceres omkostningen for bortskaffelse væsentligt.

Brochure F-Muncheren
Klik her for at se driftsmanualen på F-Muncheren 

Supplier: Mono
Top

PLC med følgende funktioner:

  • Normal On/Off funktion
  • Ved mekanisk blokering reverserer Muncheren for at løsrive det fastkørte og går derefter tilbage til normal drift
  • Hvis der stadig er blokering efter tredje forsøg, så standser Muncheren og signal sendes til SRO-anlæg
Top

Effektiv neddeling af faste emner.

Muncheren har mindre energibehov end andre tilsvarende "neddelere". Mindre håndtering og lavere transportomkostninger. Ved at installere en muncher får man en miljømæssig forbedret håndtering af affaldet.

Speciel udførsel for høje flow kan øge kapaciteten med cirka 40%.

F-serien kan leveres med PLC eller kontrol panel for at beskytte maskinen mod skader og overbelastning.

Kan leveres med certificering i hht. ATEX direktiv 94/9/EC.


Top