Mono EZ-Strip TR Muncher

Seneste generation af 2-akslede neddelere

Top

Med sin patenterede udformning for optimal neddeling af slam o.a. er TR-Muncheren meget effektiv i neddeling af partikler med uregelmæssige former og størrelser. Den neddeler f.eks. tekstiler, faststof og andre partikler på renseanlæg, pumpestationer og andet steds. Ved at anvende en neddeler minimeres driftstop i forbindelse med rensning af pumper og riste.

I muncheren er der monteret en drivaksel og en dreven aksel. Begge aksler har knive og mellemstykker som griber fast i partikler og faststof og neddeler materialet. Akslerne og dermed også knivene er monteret i en 25 graders vinkel for at optimere neddelingen. I Muncherens bund er der et stenfang hvor større tunge partikler som ikke kan neddeles, såsom større sten, skruer o.a. havner og som kan fjernes enten manuelt eller ved spuleanordning.

Brochure omkring EZ-strip familien 

Brochure EZ-Strip TR Muncheren
Brochure Service Exchange
Klik her for at se driftsmanualen på EZ-Strip TR Muncheren  

NYHED!
TR kan nu fås i en bedre udgave og mindre størrelse som alternativ til den gamle model SB, denne type hedder nu CT201. 

 

Supplier: Mono
Top

Kapacitet
0-100 m3/h

Muncherens drivaksel roterer ca. 65 o/min og via gearudveksling overføres rotationen til den drevne aksel som så roterer ca. 55 o/min. Dette for at optimere neddelingen. Knivene har 7 skær som medvirker til neddeling af enten 5,5 mm. eller 8 mm i længde. Hver aksel har en speciel patrontætning med leje. Gearmotoren er en 1,5kW eller 2,2kW IEC, 3x400V, 50Hz, IP55. Motoren kan som alternativ leveres i IP68.

Montering og service
Muncheren monteres horisontalt i rørsystem med standard DN150 flanger. Ved inspektion og service løftes drivenheden med aksler ud af huset. For enden af Muncheren er der en rense/inspektions flange. 

Drivmotor
Gear med IEC motor 2,2-4,0 kW, 3x400 V, IP 55, 50 Hz. Kan også fås i beskyttelsesklasse IP68 i dykket udførsel. 
 
Materiale
Huset er lavet af støbejern eller rustfrit stål. Knivene af stål med legering af krom/molybdæn, samt hærdede aksler. Tætningsringe af silicium carbid.
 
Automatikskab
TR-serien kan leveres med et PLC-baseret styresystem som registrerer hvis muncheren er blokeret. Indenfor 60 sekunder vendes rotationsretningen og efter tre forsøg giver den en alarm. Skabet indenholder motorafbrydere, driftstid- og amperemålere samt signallamper. Skabet har beskyttelsesklasse IP54.
Top