Spildevand

Den voksende miljøbevidsthed og stadig forbedrede processer og viden om håndtering af miljøproblemer, har efterhånden medført en nultolerance overfor udslip af ubehandlet spildevand, fråds med vand eller uhensigtsmæssig anvendelse og deponering af slam.

Derfor gennemgår alt spildevand i dag rensning på renseanlæg. Dette har ført til større behov for pumper, filtre og anden beslægtet udrustning på vore renseanlæg. Kravene til udstyret er høj kvalitet, enkel vedligehold, lavt energiforbrug og høj driftsikkerhed.

AxFlow A/S tilbyder eksempelvis excentersnekkepumper og neddelere til slam. Kemikaliedosering med slangepumper eller doseringspumper. Kemikaliehåndtering med fadpumper. Vandbehandling med automatiske filtre og UV lys og slamafvanding ved hjælp af filterpresser.

For mere info læs vores spildevandsbrochure her

Pumper

Applikationer

fluidiy.nonstop i spildevand industrien

DK_Kontakta-os

DK-Tillbehör-160px

DK-Systems-160px

DK-Service-2_160px