Kaivosteollisuus

Kaivosteollisuus on investoinut Suomeen viime vuosina paljon. Pumppujen käyttökohteet ovat haastavia ja vaativat pumpuilta kestävyyttä.

Maan alla
Pumpujen käyttäminen maan alla edellyttää veden tai pumpattavan nesteen siirtämistä maan pinnalle. Tämä tarkoittaa suurta nostokorkeutta, mikä vaatii pumpulta luotettavuutta ja kulutuksen kestoa. Pumpattava vesi puhdistetaan partikkeleista ja kiintoaineista ja puhdistettu vesi siirretään edelleen Flowserven keskipakopumpuille, Monon epäkeskoruuvipumpuille tai Bredelin letkupumpuille.

Kaivoksessa porataan reikiä ja niiden täyttämiseen käytetään betonia. Betoni vahvistaa kalliota ja estää kivenlohkareiden irtoamisen. Betonin siirtämiseen Monon epäkeskoruuvipumput ovat loistava valinta.

Lue lisää

Maan päällä
Maan päällä mineraalit erotetaan malmista. Prosessissa syntyy mursketta, josta erotetaan mineraalit esimerkiksi joko magneetin tai kellutuksen avulla.  Kellutuksessa käytetään kemikaaleja, joita annostellaan annostelupumpun avulla. Meiltä löydät muun muassa annostelupumppuja.  Lopputuotteena saadaan rautamalmia, joka toimitetaan pelletteinä jatkokäsittelyyn. 

Rikastusvaiheessa voidaan käyttää Bredelin letkupumppuja, jotka pystyvät käsittelemään korkeat konsentraatiopitoisuudet, erilaiset partikkelit ja alhaisen tuoton.

Vettä käytetään useissa prosesseissa ja sitä syötetään vedenkäsittelyn jälkeen takaisin kiertoon. Vedenkulutus on suurta ja kapasiteettivaatimus kova. Tähän käyttöön soveltuvat pumput löytyvät Flowserven valikoimista.

Soveltuvat pumput

Järjestelmät

Aplikaatiot

FI_Call-us

Service-FI-160px

Accessories-FI-Varusteet-160px