Meijerituotteet

fluidity.nonstop jogurtintuotannossa

Jogurtintuotantolinjalla voi olla kaikki seuraavat osa-alueet tai joitakin niistä.

Yleensä jogurtintuotanto edellyttää useita tarkoin valvottuja lämpötilan muutoksia: ensin maito on pastöroitava, ja sitten homogenisoinnin jälkeen

maito jäähdytetään nopeasti sopivaan inkubointilämpötilaan, jotta viljelmä pysyy elossa. Sen jälkeen tuote on nopeasti jäähdytettävä tiukasti lämpötilavalvottua pakkausta, säilytystä ja jakelua varten.

  • Jogurtti on peruuttamattomasti muuttuva neste, joten se vaatii hellävaraista pumppausta.
  • Hellävarainen hauraiden hedelmien ja marjojen annostelu. Ennustettava laadukkaan lopputuotteen toistettavuus. Mitä suurempi hedelmäpitoisuus, sitä arvokkaampi tuote.
  • Herkän jogurttipohjan nopea siirto ilman rakenteen muuttumista. Tuotantomäärän lisäys laadun kärsimättä.
  • Taatusti hygieeninen tuotanto.
  • Nopea, automaattinen CIP- ja SIP-puhdistus.
  • Lyhyet putkistot vähentävät tuotehävikkiä.

Lue lisää

Meijerituotteita valmistettaessa paineita tulee monesta suunnasta: ruoan on oltava turvallista ja hygieenistä. Samalla on kuitenkin toimittava joustavasti ja tuottavasti. Se edellyttää nopeaa, joustavaa puhdistettavuutta, helppokäyttöistä CIP-/SIP-järjestelmää, tehokasta ja luotettavaa lämpötilansäätöä ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat 100-prosenttisen toistettavuuden joka hetki.

Automaattinen puhdistus (CIP-ja SIP-menetelmä) ei ole pelkästään nopeaa, vaan myös luotettavaa, täysin hallinnassa ja toistettavissa. Se on suunniteltu ja mitoitettu takaamaan aina täysi hygieeninen puhdistus kaikkialle putkistoihin, pumppuihin, säiliöihin ja suuttimiin. Näin riskitekijät poistetaan ja mielenrauha säilyy.

Taatusti hygieeninen tuotantolinja antaa sinulle ja asiakkaillesi mielenrauhan. Mukanaan se tuo lisää liiketoimintamahdollisuuksia.

Oikeiden järjestelmien valinta edellyttää laitteiston toiminnan ymmärtämistä ja sen tietämistä, miten ruoka käyttäytyy kyseisessä ympäristössä. Hygienian kannalta kriittisten kohteiden sekä vaurioille ja kulutukselle alttiiden kohtien tunnistaminen ja ongelmien poistamisen taitaminen voi lisätä prosessin tuottavuutta.

Ennustettava pumpun toiminta mahdollistaa tiiviimmän valmistustoleranssin ja lisää katetuottoa aloilla, joilla kilpailu vain kiristyy jatkuvasti.

FI_Call-us

Service-FI-160px

Accessories-FI-Varusteet-160px