Veden- ja jätevedenkäsittely

Jatkuvasti kasvava tietotaito ja kokemus ympäristötuhojen vaikutuksista elinympäristöömme pakottavat meidät ehkäisemään vahinkoja aiempaa tarkemmin ja kiinnittämään huomiota veden-, jätevedenkäsittelyyn.

Jotta vettä voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin, sitä on käsiteltävä ennen käyttöä. Veden- ja jätevedenkäsittely on herkkä prosessi, jonka toiminnan ongelmat säteilevät laajalle alueelle aiheuttaen erilaisia ongelmia. Tästä syystä ei ole sama, miten jokapäiväistä vettämme käsitellään tai pumpataan. Tehokas vedenkäsittely varmistaa juomaveden riittävyyden tulevaisuudessakin. Vettä eivät tarvitse vain ihmiset vaan myös eri teollisuuden alat.

Näistä syistä veden- ja jätevedenkäsittelyyn tarvittavien pumppujen laatuvaatimukset ovat korkeat. Monet pumppujen käyttäjät kiinnittävät huomiota myös energiatehokkuuteen ja toiminnan häiriöttömyyteen.

Veden- ja jätevedenkäsittelyyn valikoimistamme löytyvät Monon repijät, jotka hajottavat muun muassa sadeveden mukana kulkeutuvia kiintoaineita ja esineitä. Vettä voidaan pumpata Monon epäkeskoruuvipumpuilla tai Hidrostalin pumpuilla. Kemikaaleja voidaan annostella Bran+Luebben annostelupumpuilla.

FI_Call-us

Service-FI-160px

Accessories-FI-Varusteet-160px