Naše iskustvo je Vaš uspjeh!

Produkti, usluge i perfektan servis, sve na jednom mjestu.

Product highlights

Mono EZstrip Serija

Serija Compact C koja je uspješno uvedena u tržište, je temelj za...

Mono TR Muncher

Najnovija generacija usitnjivača sa dvostrukom osovinom.

Finish Thompson - DB serija

Crpke sa megnetnom spojkom (Mag Drive) - DB serija