Peristaltičke/crijevne crpke

Hose pump icon large Perfektne crpke za teške primjene!

U gotovo svim industrijskim segmentima postoje teške crpne aplikacije gdje se sa izuzetnom pažnjom treba koristiti u procesu i postupcima u radu sa zagađenim medijima.

Industrijska crijeva crpka je prvi izbor za: 

  • Abrazivne, korozivne i agresivne medije
  • Visokovrijednie tj. visokočiste tekućine
  • Osjetljive medije

Industrijske crijevne crpke nemaju ventile ili brtve, a budući da je samo unutrašnjost cijevi u doticaju sa pumpanim medijem više ne postoji rizik  da bi crpka kontaminirala tekućinu, ili obrnuto, tekućina kontaminirala crpku!
Pošto su crijevne crpke jednostavne za instaliranje, jednostavne za korištenje i održavanje, to je tip crpki sa najvećim potencijalom rasta!

  • Nema onečišćenja crpke ili pumpanog medija
  • Idealan za muljeve i viskozne, osjetljive i agresivne medije
  • Jednostavne za instaliranje  i korištenje, jeftine za održavanje
  • Dizajn crpke spriječava povratne struje medija
  • Širok izbor crijeva raznih materijala uključujući industrijske, medicinske i prehrambene