Kemijska industrija

Kemijska industrija u fokusu...

Kemijska industrija je, uključujući i sve podjele (poput osnovnih kemikalija, građevinske kemikalije, industrija boja i premaza, itd.), tradicionalno segment tržišta gdje AxFlow ima najviše iskustva.

No upravo tamo, gdje je prisutan velik broj različitih aplikacija, skriva se potencijal i mogućnost povećanja učinkovitosti. U našoj kampanji želimo predstaviti procese i moguća rješenja kako bi u izravnoj komunikaciji sa korisnicima zajedno pronalazili nove mogućnosti.