Retur av gods

Ved retur av varer skal ferdig utfylt skjema vedlegges. Se link nedunder for skjema.

Dette skjemaet skal alltid følge med varen ved retur til AxFlow AS. Send også en kopi til retur@axflow.no.

pdfdownload Retur av gods
pdfdownload Return of goods

 

Våre generelle returbetingelser

Retur: All retur skal være skriftlig avtalt med returnummer og referanse til vårt ordre- fakturanummer. Bare lagerførte standardvarer i uåpnet originalemballasje kan godtas i retur innen 1-en-måned fra leveringsdato. Returgebyr belastes med 25 % av varens fakturaverdi.