”Do it right the first time”

Under dette slagordet lyktes Lee Iacocca å gjenreise den skakkjørte amerikanske Chrysler Corporation på begynnelsen av 80-tallet. Dette begynner å bli lenge siden, men slagordet – gjør det riktig med en gang - burde kanskje hentes frem igjen. Alt for ofte ser vi at personer, hvis eneste kompetanse er å kunne se forskjell på to tall på et stykke papir, er sentrale og kanskje helt avgjørende i beslutningsprosesser hvor komplekse tekniske løsninger skal leveres til en fabrikk, et renseanlegg eller lignende.

Da den svenske byen Luleå brant ned til grunnen i en stor bybrann i 1880 ble det iverksatt en verdensomspennende innsamlingsaksjon for å hjelpe de hjemløse. De største bidragene kom da fra de to land som på den tiden var verdens rikeste; Argentina og Brasil. Fra vårt ståsted er disse landene i dag gjerne karakterisert som relativt fattige og man kan undres på hva som egentlig var årsaken til denne enorme utviklingen i negativ retning. Det er skrevet mye litteratur med dette som tema. Det man synes å ha funnet ut er at ingeniører spiller en avgjørende rolle for et lands oppbygging, men når man når et visst velstandsnivå så får man fremveksten av yrkesgrupper som økonomer og kanskje spesielt advokater som livnærer seg på den velstand som er etablert og etter hvert river ned det som er bygget opp.

Historiene om innkjøp av ”billig” utstyr som har utviklet seg til et mareritt for både leverandører, mellomledd og sluttkunder er utallige også her hjemme. AxFlow AS, med tradisjoner tilbake til 1920-årene, representerer gjennom produkter, sine kompetente medarbeidere og sin solide økonomi et trygt alternativ for deg som kunde. AxFlow AS tilbyr seg rett og slett å sikre deg din gode nattesøvn fordi du innerst inne vil vite at du har satset på markedsledende produkter plukket ut i samarbeid med kompetente ingeniører.

Jeg oppfordrer deg til å ta kontakt med en av våre ingeniører som vil sikre deg at du gjør det riktige valget – den første gangen!

bilde Gunnar Ø

Gunnar Ødegård
Administrerende direktør