Våre eiere

AxFlow - en del av Axel Johnson-konsernet

AxFlow er eid av Axel Johnson-konsernet. Med dette følger det stabilitet og trygghet. Like viktig er det at vi har samme tanker og mål i dag med femte generasjons familieselskap som man har hatt gjennom mange år med fremgangsrik utvikling av dette ledende selskapet.

Axel Johnson-konsernet ble grunnlagt i 1873. Siden den gang har forretnings-virksomheten utviklet seg i 3 forskjellige heleide selskapsgrupper: Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc. og AxFast AB. Axel Johnson-konsernet har ca. 19,000 ansatte og omsetter for mer enn SEK 66,5 milliarder kroner (2011).

Axel Johnson AB arbeider innenfor den Nordiske og Europeiske konsumenthandel med handelsrelaterte tjenester og B2B-handel gjennom 50 selskaper i 24 land.

Axel Johnson Inc. har sin aktivitet først og fremst i Nord-Amerika og arbeider med tjenester og produkter innen Miljø og Energi.

AxFast eier og driver eiendommer i Sverige. Eiendommene brukes innen handel og distribusjon.

Caroline-Berg-2015_1050x1292

Caroline Berg
Styreformann
Axel Johnson-konsernet