Misjon, visjon og kjerneverdier

Misjon

Å være et nisjeselskap i den europeiske væskehåndteringsindustrien, som imøtekommer både bruksområder og servicebehov. Et selskap som tilbyr og bidrar med høy kvalitet, markedsledende væskehåndteringsutstyr og lokal oppfølging av industrikunder.

Visjon

Å være det naturlige bindeleddet mellom den europeiske prosessindustrien og de verdensledende produsentene av væskehåndteringsutstyr.

Kjerneverdier:

Få ting til å skje
Behagelig å jobbe med
Langsiktig

Få ting til å skje

Behagelig å jobbe med

Langsiktig