Munchere

grinder-icon-large Mono Munchere er kverner med lav hastighet og stort dreiemoment. På akslene sitter kniver og avstandsskiver for å gi effektiv fordeling av fiber, tøystykker etc.

Mono Munchere er først og fremst brukt innenfor vann og avløp med septik mottak for slam som inneholder ubehandlet avfall som fører til stor slitasje på roterende utstyr med følgende unødvendig driftsstans for pumpene.  Mono Munchere blir også benyttet for bearbeidelse av råstoffer innen fiskeoppdrettsnæringen samt til biologisk matavfall. Muncheren kutter og skjærer tøyfiller etc. Mono munchere er meget stillegående. De har to knivrekker som roterer med henholdsvis 40 og 70 o/min. Andre egenskaper som kjennetegner Mono Muncher er lavt strømforbruk, høy virkningsgrad og lang levetid. Mono leverer også Maceratorer som er basert på høye turtall. 

Muncherene leveres med styreskap som er satt opp med følgende funksjoner:

  • På/Av
  • Automatisk/manuell
  • Forover/revers
  • Alarm for å registrere overbelasting og gjøre korrigerende tiltak

 

Kontrollenheten har som oppgave å gi Muncheren maksimal arbeids kapasitet samtidig som den beskytter gir, aksling, motor etc. Kontrollenheten har tre forhåndssatte grenser som er basert på tid og strøm belastning:

  • 0,5 sekunder over 300 % av maksimal belastning
  • 6 sekunder over 150 % av maksimal belastning
  • 30 sekunder over 105 % av maksimal belastning

Overskrides noen av disse grensene så stanser muncheren og venter i ca 1 sekund slik alle mekaniske deler får anledning til å stanse. Den vil deretter reversere i to sekunder for å løse det som måtte sitte fast. Deretter vil muncheren stanse og vente i et sekund for så starte i normal operasjonOm enheten foretar denne prosedyren 3 ganger og fremdeles ikke kan fjerne overbelastningen stanser muncheren og alarm vil bli aktivert.

Kontrollenheten resettes ved å slå av og på strømmen.

Top

Mono SB Muncher

For mekanisk bearbeiding av slam ved septikkmottak, og ved aktive slambehandlingsanlegg

Mono TR Muncher

For mekanisk bearbeiding av slam ved septikkmottak, og ved aktive slambehandlingsanlegg

Top
Manufacturer Product
Manufacturer Product
NOV Mono(tm) pumper
Mono SB Muncher
NOV Mono(tm) pumper
Mono TR Muncher