Eksenterskruepumper fra Mono

PC pump icon large Eksenterskruepumpen har en skrue som arbeider inne i en gummistator. Skruen, ofte kalt rotoren, roterer inne i statoren som har dobbel innvendig gjenge.

Stigningen på statorens gjenger er dobbelt så stor som rotorens. Når rotoren vris rundt dannes det avtettede hulrom mellom rotor og stator, som vandrer aksielt langs statoren. På denne måten får man en "jevn" strøm i aksial strømretning. En økning av lengden på rotor og stator muliggjør en større trykkøkning.

Eksenterskruepumpen har en robust og solid konstruksjon. Mono-pumpen brukes til de helt enkle doseringsoppgavene av små væskemengder til de helt store og krevende applikasjoner som befordring av sterkt forurensende medier med høyt tørrstoff innhold. Eksenterskruepumpen fra Mono har en meget god sugeevne og kan operere mot meget høye trykk. Kapasiteter kan variere helt fra 0-420m3/time. Makstrykk er 24bar.

Enkelte modeller kan leveres iht. API 676.

Top

Mono EZstrip™ serien

EZstripTM pumpen er den siste revolusjonerende utviklingen av eksenterskruepumper for medier med mye fiber og filler

Mono Compact C serien

En prisgunstig eksenterskruepumpe i kompakt design.

Mono Epsilon serien

Mono Epsilon Range er en særdeles robust eksenterskruepumpe med den spesielle koblingsstangen Flexishaft, konstruert for lang levetid med...

Mono Helio serien

Mono Helios er spesielt designet for bruk i mat, meieri og farmasøytisk industri hvor krav til renhold er særdeles viktig. Pumpen er meget ...

Mono Merlin serien

Merlin serien bygger på den gamle og vel utprøvde designen til Mono D serien som har eksistert siden 50 tallet. Pumpen har en kompakt...

Mono Widethroat W serien

Widethroat W er en robust eksenterskruepumpe designet for pumping av høyviskøse væsker med stort tørrstoff innhold.

Top
Manufacturer Product
Manufacturer Product
NOV Mono(tm) pumper
Mono EZstrip™ serien
NOV Mono(tm) pumper
Mono Compact C serien
NOV Mono(tm) pumper
Mono Epsilon serien
NOV Mono(tm) pumper
Mono Helios serien
NOV Mono(tm) pumper
Mono Merlin serien
NOV Mono(tm) pumper
Mono Widethroat W serien