Sentrifugalpumper

centrifugal_pump_icon_large AxFlow tilbyr et komplett leveringsprogram av sentrifugalpumper for transport av de fleste væsketyper

Vi pumper alt fra tykt til tynt - ingen oppgaver er for enkle eller for vanskelige. Vi leverer ikke bare et pumpeanlegg, men også rådgivning for optimalisering av prosessen. Våre ingeniører har kunnskap og erfaring som medfører valg av riktig sentrifugalpumpe på rett plass. Vakuum/væskeringspumper kompletterer vårt sortiment innen pumping av væske og gass.

Sentrifugalpumper er den mest vanlige pumpetypen innen prosessindustrien og benyttes oftest til transport av væsker i rør hvor en ønsker stor kapasitet i forhold til pumpestørrelsen. Sentrifugalpumper benytter et pumpehjul (impeller) med skovler som roterer inne i et pumpehus. Dette pumpehjulet er festet til en aksel som igjen er festet til motoren og roterer i ett eller flere lagere. Denne væskeberørte delen av pumpen separeres fra motor med en akseltetning. Om en ønsker høyere væsketrykk kan en ha flere pumpehjul og pumpen kalles da flertrinns sentrifugalpumpe. Væsken dirigeres til sentrum av det roterende pumpehjulet og de krefter som skapes av væsken som omslutter skovlene, utnyttes for å akselerere væsken til høy hastighet og med sentrifugalkraft slynge væsken ut i pumpehuset og videre ut gjennom sentrifugalpumpens utløp. En typisk sentrifugalpumpe vil ha innløpet i sentrum av pumpen/pumpehjulet og utløpet på toppen.

Typiske bruksområder for sentrifugalpumper er vann, sjøvann, kloakk, avløp, hydrokarboner, kjemikalier og næringsmiddel. I praksis de fleste væsker, men ofte velges en fortrengerpumpe om en skal pumpe svært viskøse, skjærsensitive eller væsker med mange partikler eller stort tørrstoffinnhold.

Blant våre leverandører finnes kjente navn som: Andritz, Sero, Waukesha, CDR og Amarinth.

Amarinth referanseliste

Top

Waukesha Universal Sentrifugalpumpe - UC

AxFlow presenterer den nye serien av Waukesha Universal Sentrifugalpumper til sin produktportefølje. Med sytten modeller tilgjengelig, med ...

Amarinth VS4 V-serie API 610 11

Pumpe for prosess og petrokjemiske applikasjoner. Pumpen er konstruert iht. API-610 11. utgave og tilfredsstiller de strenge krav til...

Andritz ES Design: 03 Norma

Normert sentrifugalpumpe i henhold til DIN EN 733

Sero SOH W / SOHB W

For enklere spesifikasjoner innenfor generell industri og matproduksjon.

CDR Pumpe UTS

UTS er en lekkasjefri magnetdrevet sentrifugalpumpe i metall

Amarinth A-serie API 610 11. utgave olje & gass prosesspumpe

Pumpe for prosess og petrokjemiske applikasjoner. Pumpen er konstruert iht. API-610 11. utgave og tilfredsstiller de strenge krav til...

Amarinth B -serie OH1 API 610 11. utgave olje & gass prosesspumpe

Pumpe for prosess og petrokjemiske applikasjoner. Pumpen er konstruert iht. API-610 11. utgave og tilfredsstiller de strenge krav til...

Andritz ASC Design: 07

In-line split casing pumpe med høy virkningsgrad

Andritz ES Design: 01 Norma Supplement

Store pumper i videreføringen av normserien

Andritz ES Design: 04 Ritzblock

Normerte pumper i blokkutførelse, ingen oppretting av pumpe og motor

Andritz HDM Design: 61 | 67 | 68

Dykket sentrifugalpumpe for de tøffe oppgavene

Andritz HP Design: 45 |46 |49

Høytrykks sentrifugalpumper i horisontal eller vertikal utførelse

Andritz SD Design: 35 | AS

Kloakkpumpe med mange løpehjulalternativer

Andritz SD Design: 38

Kraftig avløpspumpe med mange arbeidsområder, også i blokkutførelse

Andritz SD Design: 39

Kloakkpumpe med stort kapasitetsområde

Andritz SU Design: 56

Enkel problemfri brønnpumpe med tilbakeslagsventil

Andritz SU Design: 62 | U8

Brønnpumpe med integrert tilbakeslagsventil

Andritz SU Design: 63 | 64 | 66

Flertrinns brønnpumper for høye trykk

CDR pumpe CVN

CVN er en vertikal sentrifugalpumpe konstruert i plastmaterialer, som f.eks. PP og PVDF.

Sero SEMA-S / SEMA-L

Pumpe uten mekanisk tetning med magnetisk kobling byr på mange fordeler. SEMA pumpen sikrer at farlige væsker ikke lekker og at det...

Sero SEMA-TT

Spesial pumpe for kjølemidler/væske for ned til -60 °C. For problemfri væsketransport, også i de høye trykkområder.

Sero SFH W / WW

For bruk i generell industri og renseanlegg. Den er også interessant for kjemisk industri i syrefast stål for maks 25 bar.

Sero SRZ W / WW

For kontinuerlig drift i kjemisk og prosess industri, i henhold til standarder DIN/EN 734

Sero SRZS W

Kombinasjonspumpe med meget lav NPSH verdi. Ved å bruke kun en mekanisk tetning på trykksiden, kan pumpen fungere også i vakuumområde.

Sero SVG / SVM

Vertikal, et trinns inline pumpe i blokk design hvor plass besparelse er viktig, med eller uten mekanisk tetning (magnetkobling).