Honeywell spyleautomatikk type Z11S

Z11S kan benyttes til automatisk returspyling av alle Honeywell finfiltre og husvannstasjoner fra ½”-2”. Dvs. alle med gjenger. Z11S...

Honeywell spyleautomatikk type Z11AS

Z11AS kan benyttes til automatisk returspyling av alle Honeywell finfiltre som er større enn R2” samt ettermonteringsfilter FN09 og...

Honeywell ettermonteringsfilter type FN09S

Finfilter for ettermontering på reduksjonsventiler type D06F med anslutning ½”-2”.

Honeywell testapparat type TKA295

Test apparat for kontroll av tilbakeslagssikringsventiler type BA295 og BA298

Lid-Ease® Kurvfilter

Beskyttelse for pumpe og nedstrømssystemer.

Power Load Monitors-Pumpeovervåking

Enkel og effektiv pumpe og systembeskyttelse

Sensus HRI pulsgiver

Muliggjør automatisk måleravlesing (AMR)

Sensus HRI pulsgiver

Muliggjør automatisk måleravlesing (AMR)

Bredel pulsdemper (PD)

Denne pulsdemper installeres på trykksiden av Bredel slangepumper og består av en armert fleksibel slange i en stålsylinder. Lufttrykket...

Bredel pulsdemper for sugside ( IPA = inlet pulsation accumulator)

Installasjon av pulsdemper på sugesiden kan benyttes for å redusere pulser og derved øke slangens levetid. I tilfeller hvor...

Bredel nivåkontroll for smøre/kjølevæske i pumpehuset

Nivåkontrollen fungerer som en flottør og vil registrere høyere nivå.

Bredel frekvensomformer (VFD)

Bredels integrerte frekvensomformer benyttes til å regulere pumpens kapasitet og leveres montert direkte på motoren.

Sensus HRI-MEI pulsgiver

Muliggjør automatisk måleravlesing (AMR)

Plomberingsutstyr

AxFlow leverer diverse plomberingsutstyr for plombering og sikring av utstyr som f.eks. vannmålere.