Kjemi og metall

AxFlow er Europas ledende leverandør innen væsketransport og har lang erfaring med en rekke referanser som leverandør til denne krevende industrien.

En stor mengde applikasjoner og prosesser i kjemisk industri krever presisjons-konstruerte pumper og målesystemer som flytter, måler og distribuerer verdifulle væsker og faste stoffer.

AxFlows brede utvalg av produkter til kjemisk industri og metallutvinning inkluderer eksenterskruepumper, sentrifugalpumper, miksere og agitatorer, varmevekslere, ventiler og analysatorer. Alle våre produkter oppfyller de strengeste ATEX-kravene.

AxFlow pumper alt fra slurry til konsentrerte syrer og baser, og med våre ingeniørers lange erfaring innen din prosess, sørger vi for den beste løsningen. Merk at vi også forhandler utstyr som komplementer tilbudet innenfor luft- og gasstransport.