Tłocznia pneumatyczna

SK-pump-icon-large Urządzenie SK-Pumper z zasypem śluzowym realizującym transport osadu w strumieniu powietrza zwanym dla uproszczenia tłocznią pneumatyczną.

Opis procesu działania: osad z dodatkiem polimerów wysyłany jest do urządzenia odwadniającego celem jego osuszenia.  Osad jest podawany porcjowo do komory pompy, następnie zasuwa nożowa odcina dopływ osadu i zarazem izoluje komorę pompy.

Następnie zostaje otwarty zawór pneumatyczny i dostarczone sprężone powietrze ze zbiornika ciśnieniowego o ciśnieniu roboczym 1,2 – 1,9 bar. Odwodniony osad zostaje skompresowany dzięki zmianie przekroju rury w pompie a następnie wydmuchany do zbiornika magazynowego.

Ilość sprężonego powietrza jest kontrolowana przez czujnik ciśnienia zainstalowany na wylocie z pompy. Gdy ciśnienie spada do zera, oznacza to że porcja osadu dotarła do zbiornika i można powtórzyć cykl otwierając zasuwę na króćcu dolotowym pompy. Nadmiar powietrza usuwany jest przez wentylację zbiornika.
Top

SK pumper

Pompa SK do osadu suchego, napędzana pneumatycznie, nie zawierająca żadnych obrotowych elementów.

Top
Manufacturer Product
Manufacturer Product
SK pumper
SK pumper