Chemia i petrochemia

Procesy i pompowane media stawiają wysokie wymagania pompom. Tu pojawiają się ciecze niebezpieczne, trujące i wybuchowe, agresywne chemicznie i niestabilne chemicznie, wrażliwe na wilgoć i kontakt z powietrzem. Konieczne są wyrafinowane materiały, idealne uszczelnienia, rozwiązania nie grożące wybuchem, konstrukcje utrzymujące temperaturę medium.

AxFlow to sprawdzony dostawca rozwiązań w zakresie transportu cieczy dla przemysłu petrochemicznego.

Dzięki pomocy naszych kolegów z innych części Europy (Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii, Francji, Beneluksu) nasza baza zyskała solidną wiedzę inżynierską w zakresie projektowania i produkcji systemów do wstrzykiwania substancji chemicznych, które są szeroko stosowane przez operatorów na Morzu Północnym i Morzu Czarnym .

Jako wiodący dostawca zintegrowanych systemów pompowych w Europie, AxFlow posiada wiele rozwiązań do przetwarzania płynów w przemyśle petrochemicznym.

Szeroka gama pomp jaka jest używana w przemyśle petrochemicznym i chemicznym pokrywa zapotrzebowanie na pompy do wielu substancji chemicznych. Przed pompami do ciężkich zastosowań przemysłowych są postawione wysokie wymagania projektowe i materiałowe, Muszą one charakteryzować się wysoką niezawodnością przy produkcji węglowodorów i wysoką odpornością na korozję.

Segment petrochemiczny posiada priorytetowe strategiczne znaczenie dla całej grupy AxFlow. Naszym celem jest być największym dostawcą pomp i urządzeń dla przemysłu petrochemicznego w Europie.

Więcej informacji
Argal:
 • perhydrol
 • media galwaniczne
Blagdon:   
 • kwasy
 • roztwory zasad
 • substancje łatwopalne
Isochem:
    
 • substancje niebezpieczne
 • substancje kosztowne
Mono:
    
 • polioctany
 • lateks
Viking:
 • poliole, TDI
 • żywice
 • rozpuszczalniki
 • przepracowane oleje

Pompy