Górnictwo

Pod ziemią:

Pompy w górnictwie pod ziemią stosuje się do przenoszenia cieczy z dużą ilością osadu. Często pompy muszą mieć możliwość wytwarzania wysokich ciśnień i wymaga się od nich dużej niezawodności oraz wysokiej jakości.

Oferujemy szeroki zakres pomp procesowych dla przemysłu górniczego i procesów flotacji. Pompy w procesie flotacji używane są do transportu wody i ciał stałych. Czysta woda bez cząstek stałych jest pompowana oddzielnie przez pompy o wysokich ciśnieniach pompowania, a osady są pompowane za pomocą pomp monośrubowych Mono lub perystaltycznych RealAx.

Nad ziemią:

Pompy te są stosowane do wzbogacania materiałów kopalnych oddzielone z rudy. Odbywa się to przez tłoczenie i szlifowanie, a następnie jest proces, w którym kopaliny są identyfikowane, na przykład, flotacja lub rozdzielanie magnetyczne.

Produkty końcowe z zakładów wzbogacania rudy żelaza są dostarczane do hut. Rudy mogą zawierać gliny, aby usprawnić proces w piecach stalowniczych. Ciecze i zawiesiny z elementami ścieralnymi mogą być pompowane przy użyciu pomp śrubowych Mono lub pomp perystaltycznych RealAx.

W procesie wzbogacania stosowane są również pompy do pobierania próbek. W tym celu, AxFlow oferuje pompy perystaltyczne RaelAx, które mogą pompować ciecze o wysokich stężeniach.

Pompy śrubowe Mono i pompy perystaltyczne RealAx są rozwiązaniem optymalnych, dzięki ich zdolnościom do radzenia sobie z wysokimi stężeniami i zawiesinami.