Przemysł ceramiczny

Jednym z produktów używanych do wytwarzania elementów ceramicznych jest masa ceramiczna. To wysokiej gęstości i ścieralności medium wymaga specjalnych rozwiązań. Nasze doświadczenie opiera się na setkach pomp zainstalowanych w zakładach płytek ceramicznych i wyrobów z porcelany.
Dla tego konkretnego produktu oferujemy pompy perystaltyczne RealAx i pompy pneumatyczne dwumembranowe Blagdon.

AxFlow "Know-How"
• Тransport mas ceramicznych
• Тransport farb i lakierów
• Dozowanie chemikaliów