Przemysł papierniczo celulozowy

Znany od tysięcy lat, mimo rozwoju technologii do tej pory potrzebny człowiekowi. Współczesne wymagania dotyczące jego jakości i jednoczesna ochrona środowiska stawiają coraz wyższe wymagania pompom. Coraz więcej trudnych substancji chemicznych, ekologiczny "recycling" wymagają pomp chemoodpornych, odpornych na ścieranie i wysoce niezawodnych. Dodatkową trudność stanowi duża zawartość masy suchej.

Więcej informacji
Mono:
  • pulpa
  • powłoki 
Viking:
  • ług zielony
  • ług czarny
  • wosk i parafina

 

Pompy