Wodno ściekowy

Większość odpadów w postaci ścieków stawia wysokie wymagania pompom.

Odpady przemysłowe są niezwykle agresywne. Zanieczyszczenia stałe działają abrazywnie na ruchome elementy pomp a często je blokują, czemu można zapobiec stosując odpowiednie urządzenia.